Det nya rökförbudet på uteserveringar börjar gälla den 1 juli 2019. Det är om exakt:

 

Den 1 juli införs den nya tobakslagen. Då blir det förbjudet att röka på uteserveringar.

 

Att alla inte vill vara nära rökande människor är fullt förståeligt. Marknaden tillhandahåller dock redan i dag uteserveringar och andra platser på vilka man inte får röka. Skadorna från passiv rökning är dessutom inte så allvarliga som hävdas i debatten.

 

Det borde vara upp till ägaren av krogen eller restaurangen att besluta om rökpolicy på den egna uteserveringen. Håller du med? Hjälp till att sprida budskapet, och rök fritt!

 

Sidan är en kampanj från Fria Moderata Studentförbundet. Vill du också engagera dig för frihet? Läs mer på www.fmsf.se!